วันที่ หมวดหมู่ รายการ
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านท่ากลิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านท่ากลิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเฃ่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษาฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในกองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใฃ้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถ้วยรางวัลงานแข่งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตกแต่งเวที ปรัมพิธีและบริเวณจัดงาน โครงการแข่งขันเรือยาวตำบลนากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามการแข่งขัน จัดทำทุนเรือ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ทำความสะอาดบริเวณจัดงาน และจ้างเหมาเรือยาวตามเรือแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงชุดการแสดง สำหรับพิธีเปิด-ปิด เครื่องบรรยาย พร้อมเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯและป้ายจัดงานแข่งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดถางหญ้า จัดสถานที่ลอยกระทงบูชา จัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้ ต่อไฟส่องสว่าง สำหรับงานออกพรรษาชมบั้งไฟพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำกระทงบานศรีบูชาพร้อมเครื่องบวงสรวง โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest