วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเคาะกระบะรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม ตามโครงการจัดส่งนักกีฬา/ทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปากคาดเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายชาร์ต Acer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง สายพาน รถทะเบียน กก2221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง รถทะเบียน บก 5896 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเคาะกระบะรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเคาะกระบะรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านหนองบัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest