วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติหน้าที่ธุรการกองการศึกษาฯ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน 80-0520 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองบัว สายห้วยบักตอน
18 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ากลิ้ง สายดอนกำ
18 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ากลิ้ง สายดอนกำ
16 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3210 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุประปา สารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเช็คระบบไฟ รถยนต์ทะเบียน บก 5896
9 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุประปา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติหน้าที่ธุรการกองการศึกษาฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest