วันที่ หมวดหมู่ รายการ
31 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ จัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (โรงเรียนบ้านนากั้ง สาขาสุขประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ จัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (โรงเรียนบ้านนากั้ง สาขาสุขประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย สายบ้านต้าย - ห้วยน้ำคำ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก
25 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 บ้านศรีวิไล (เส้นทางแยกห้วยเสนา-ที่ดินนายเอกชัย ฝ่ายอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 บ้านศรีวิไล (เส้นทางแยกห้วยเสนา-ที่ดินนายเอกชัย ฝ่ายอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝนตลาด อบต.นากั้ง ยาว ๒๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย สายบ้านต้าย - ห้วยน้ำคำ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
2 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ
14 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายวิถีชีวิตใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุและป้ายมาตรการป้องกันโควิด DMHTT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (กรณีประสบอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ากลิ้ง สายดอนกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest