วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บก 5434 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างปรับเกรดเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลนากั้ง หมู่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับเกรดเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลนากั้ง หมู่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ถนนวัดถ้ำพระ-แก่งอาฮอง สวนยางนางจุ่น นายสงวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ถนนวัดถ้ำพระ-แก่งอาฮอง สวนยางนางจุ่น นายสงวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest