วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย (สายแก่งอาฮอง) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,982 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีคัดเลือก
24 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย (สายแก่งอาฮอง) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,982 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีคัดเลือก
12 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย (สายแก่งอาฮอง) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,982 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีคัดเลือก
26 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดลอกห้วยบักตอน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ปริมาณดินขุดลอก ๓,๔๐๐ ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐ ม. ลงท่อคสล. ศก. ๐.๔๐ ม. (มอก.ชั้น ๓ ) ๖ จุด จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขุดลอกห้วยบักตอน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ปริมาณดินขุดลอก ๓,๔๐๐ ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐ ม. ลงท่อคสล. ศก. ๐.๔๐ ม. (มอก.ชั้น ๓ ) ๖ จุด จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย (สายแก่งอาฮอง) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,982 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
26 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านนากั้งพัฒนา (ช่วงบ้านนางภาวินี ภานุรักษ์) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ บ้านนากั้ง (ช่วงบ้านนายพงษ์พิชาติ-นายประถม เมืองทอง) กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๙ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ บ้านนากั้ง (ช่วงบ้านนายคูณ-นายประณต) กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด ๓.๐ x ๖.๐ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านสุขประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย สายบ้านต้าย - ห้วยน้ำคำ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคสล.สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ ซอย ๔ ถึงหนองบ่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย สายบ้านต้าย - ห้วยน้ำคำ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคสล.สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ ซอย ๔ ถึงหนองบ่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่ากลิ้ง (ช่วงซอยบ้านนางบุญสม ปานจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่ากลิ้ง (ช่วงซอยบ้านนางบุญสม ปานจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง รถทะเบียน บก 5896 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านสุขประเสริฐ (จุดศาลหลักบ้าน) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านสุขประเสริฐ (จุดศาลหลักบ้าน) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest