ชื่อ
: นายยอดรัก พลชัยยา
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์
: