ชื่อ
: นายสถิต ศรีประสงค์
ตำแหน่ง
: กำนันตำบลนากั้ง
โทรศัพท์
: 061-4519111