ชื่อ
: นายสุธาดล ทองเทพ
ตำแหน่ง
: ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านนากั้ง
โทรศัพท์
: 093-3948046