ชื่อ
: นางสาว จีรฉัตร สารวรรณ์
ตำแหน่ง
: ปลัด อบต.นากั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.นากั้ง
082-836-8145
โทรศัพท์
: