ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

Share on Line
Share on Pinterest