โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว

โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว

องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้งดำเนินโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลนากั้ง ทัั้ง 7 หมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Share on Line
Share on Pinterest