กิจกรรม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามสถานที่ต่างๆในตำบลนากั้ง

กิจกรรม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามสถานที่ต่างๆในตำบลนากั้ง

 

วันที่ 10 เมษายน  2563 
       องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามสถานที่ต่างๆในตำบลนากั้ง


 

Share on Line
Share on Pinterest