ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง

Share on Line
Share on Pinterest