ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้าย สายบ้านต้าย-ห้วยน้ำคำ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 800 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest