ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองบัว สายห้วยบักตอน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest