ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยบ้านตอน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest