ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านสุขประเสริฐ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest