ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

Share on Line
Share on Pinterest