วัดสว่างพัฒนา

 วัดสว่างพัฒนา

 

วัดสว่างพัฒนา  ตั้งอยู่ที่ บ้านนากั้งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

Share on Line
Share on Pinterest